Το ενδοδοντολογικό ιατρείο στεγάζεται στην οδό Θεσσαλονίκης, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Ωραιόκαστρο. Είναι εξοπλισμένο με οδοντιατρικό μικροσκόπιο (Omni Pico Zeiss) καθώς και με τις πιο σύγχρονες συσκευές που είναι απαραίτητες κατά την ενδοδοντική θεραπεία. Πιο συγκεκριμένα, οι θεραπείες που παρέχονται στο ιατρείο είναι οι εξής:

  • Θεραπείες ζωντανού πολφού
  • Αρχική ενδοδοντική θεραπεία, και ιδιαίτερα η αντιμετώπιση δοντιών με ασυνήθιστη μορφολογία ριζών
  • Ενδοδοντική θεραπεία σε ενασβεστιωμένα δόντια
  • Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας
  • Ενδοδοντική θεραπεία κάτω από προσθετικές εργασίες, όταν υπάρχει ένδειξη
  • Αντιμετώπιση συμβαμάτων σε δόντια υπό θεραπεία (σπασμένο εργαλείο, βάθρο, διάτρηση)
  • Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών
  • Αντιμετώπιση οδοντικού τραύματος
  • Αντιμετώπιση δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο
  • Ενδοδοντική θεραπεία σε νεογιλά δόντια

Η επικοινωνία με τον παραπέμπων συνάδερφο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας, με γνώμονα πάντα το όφελος και την καλύτερη θεραπεία των ασθενών μας.

Font Resize